Coping Mechanisms

Coping mechanisms are the strategies people often use in the face of stress and/or trauma to help manage painful or difficult emotions. Coping mechanisms can help people adjust to stressful events while helping them maintain their emotional well-being. WHAT ARE COPING Read more

Mental Health Awareness

Seperti kesihatan fizikal, kesihatan mental juga perlu dijaga, untuk menjamin kesejahteraan pada masa depan. Antara tips yang boleh dikongsikan ialah: 1. SENAMAN– Kesihatan fizikal dan mental itu berkait rapat. Badan yang sihat dapat membina minda yang sihat, dan sebaliknya.– Aktiviti Read more